Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:dla sołectw Balice, Rząska, Szczyglice

26 sierpnia 2016
Szczyglice
    SKRÓT OGŁOSZENIA Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 (…)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów

25 sierpnia 2016
Kleszczów
    SKRÓT OGŁOSZENIA Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca (…)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części : Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice…

Rudawa
SKRÓT OGŁOSZENIA Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr (…)