Aktualności

100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Sołectwie Więckowice

W minioną niedzielę (23.09.2018) Sołectwo Więckowice przeżywało centralne uroczystości związane z 100 – leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie to jedyne w swoim rodzaju, zgromadziło bardzo wielu gości oraz Mieszkańców Więckowic. Obchody rocznicowe zorganizowało Sołectwo Więckowice przy dużym współudziale OSP Więckowice.
Na samym początku Sołtys Wieckowic odczytał List z Kancelarii Prezydenta RP nadający temu wydarzeniu Honorowy Patronta Prezydenta RP Andrzeja Dudy nad tą uroczystością, co zebrani przyjęli z wielkim wzruszeniem. Następnie odbyła się Uroczysta Dziękczynna Eucharystia za dar wolnej i niepodległej Polski, sprawowana przez Księży Selezjanów. W homilii ks. Adam nawiązał do historii naszej ojczyzny oraz wielkiego wkładu w jej rozwój przez osobę Św. Jana Pawła II. Oprawę muzyczną podczas Eucharystii oraz całego wydarzenia patriotycznego uświetniła Gminna Orkiestra Dęta z Zabierzowa pod batutą p. Józefa Bylicy, a grę na instrumencie klawiszowym zapewnił kl. Patryk. Na zakończenie Mszy Św Sołtys Więckowic w imieniu swoim, Rady Sołeckiej oraz całej społeczności Więckowic wręczył na ręce księży Selezjan – szczególny dar dla miejscowej kaplicy z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości – tym darem jest pozłacana puszka na komunikanty.
Następnie po Mszy Św. wyruszył korowód patriotyczny który poprowadził Komendant OSP Więckowice p. Krzysztof Pogan, za którym szła Gminna Orkiestra Dęta, Poczet Flagowy, Poczty Sztandarowe – miejscowej OSP Więckowice oraz Szkoły Podstawowej w Kobylanach, Klub Seniora z Więckowic, zaproszeni gości i wszyscy uczestnicy uroczystości wraz z małymi flagami w barwach narodowych. Po przyjściu na Plac Zabaw – Komendant OSP Więckowice złożył meldunek a następnie przy poczcie flagowym biało – czerwona flaga powędrowała na maszt przy odegraniu i wspólnym śpiewie Hymnu Polski. Potem przemówienia wygłosili kolejno: Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego – p. Joanna Florkiewicz – Kamieniarczyk, Wójt Gminy Zabierzów – p. Elżbieta Burtan oraz Dyrektor DPS Więckowice – p. Henryk Sikora. Kolejnym znaczącym momentem tych uroczystości było zapalenie zniczy i złożenie ich w szczególnym miejscu – przy Dębie Katyńskim – jedynym miejscu na terenie naszej Gminy – przy tablicy poświęconej kpt. Michałowi Janowi Benesch – zamordowanemu w Katyniu. Po tej chwili zadumy i wyciszenia, wszyscy zebrani wyruszyli już na ostatnią część uroczystości, na którą składały się: przedstawienie słowno – muzyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylanach nt: Niepodległości a następnie uczestnicy mogli skorzystać z ciepłego posiłku i przygotowanych ciast w pięknie udekorowanej sali świetlicy, która na tę okazję przybrała kolorystykę biało – czerwoną.

W tym miejscu Sołtys Więckowic pragnie złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby wspomniana incjatywa wypadła tak okazale, co warto zaznaczyć że w pięknej słonecznej pogodzie m.in.: Radzie Sołckiej Więckowic – szczególnnie p. Barbarze, p. Katarzynie i p. Ignacemu, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach, Panu Henrykowi Sikorze, Ochotniczej Straży Pożarnej z Więckowic na czele z prezesem p. Krzysztofem Poganem, p. Józefowi Bylica wraz z Gminną Orkiestrą z Zabierzowa – za wygrywanie pieśni patriotycznych oraz uświetnienie grą również Mszy Św, Drogim Księżom Selezjanom za Koncelebrowanie Uroczystej Eucharystii, klerykowi Patrykowi – za uświetnienie naszej uroczystości poprzez grę na organach w czasie Mszy Św., ponadto osobom czytającym pierwsze i drugie czytanie w czasie Mszy św oraz Modlitwę Wiernych, Stowarzyszeniu LKS Potok Więckowice za zakupienie chorągiewek biało – czerwonycch, ufundowanie tablicy informacyjnej o śtp. kpt. Michale Janie Banasch, p. Maciejowi Wiśniewskiemu oraz innym osobom które przyczyniły się do tego, aby miejsce Dębu Pamięci było pięknie odnowione – to dzięki m.in. firmie p. Piotra Ogrodnika z Więckowic, firmom z ramienia Urzędu Gminy Zabierzów, oraz wszystkim tym osobom, dzięki którym centralne w tym roku uroczystości związane z obchodami 100 – lecia Niepodległości w naszym kraju, wypadły tak okazale w naszym Solectwie.

Spośród zaproszonych gości, uroczystość w naszym Sołectwie uświetnili: p. Dyr. Joanna Florkiewicz- Kamieniarczyk Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego – reprezentująca Wojewodę Małopolskiego p. Piotra Ćwika, Wójt Gminy Zabierzów – p. Elżbieta Burtan, Dyrektor DPS Więckowice – p. Henryk Sikora, Księża Selezjanie, Prezes Fundacji Wspólnota Nadziei – p. Alina Perzanowska, Prezes OSP Więckowice – p. Krzysztof Pogan wraz z Druhami i Druhnami OSP, Wice Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach – p. Monika Fryc, Sołtys Niegoszowic – p. Edward Machlowski wraz z Małżonką, była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach – p. Barbara Wiecheta, były Sołtys Więckowic – p. Czesław Marek, Przewodnicząca Klubu Seniora Więckowice – p. Maria Woszczyna – Lipka wraz z Klubem Seniora, Radna Gminnej Rady Seniorów – p. Jadwiga Czech, p. Bartłomiej Szczoczarz – Właściciel Gospodarstwa Rybackiego w Dolinie Będkowskiej.

W tym dniu po raz kolejny pokazaliśmy sobie i Polsce, za nasza mała Ojczyzna jaką są Więckowice, jest nam droga i bliska, a Niepodległość wywalczona przed 100 laty i pamięć o tym wydarzeniu wciąż w nas jest żywa i budzi szacunek i cześć, wobec Tych osób które walczyły o to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie, której na imię POLSKA.

Opr  Adam W.

zdj. A. Bukowczan