Aktualności

117 rocznica urodzin ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU SZACHOWEGO    z okazji 117  rocznicy urodzin Rotmistrza WITOLDA PILECKIEGO

  PATRONAT  TURNIEJU:

  • Rada sołecka Nielepic

 CEL:

  • Popularyzacja szachów.
  • Wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych
  • Promocja Nielepic

ORGANIZATORZY:

  • Parafialny Ludowo Uczniowski Sportowy Integracyjny Klub  „PLUSIK”  Św. Franciszek z Asyżu Zabierzów

SPONSORZY:

  • Rada sołecka Nielepic

 MIEJSCE GRY:

 

W plenerze – obok Obeliska Rotmistrza Witolda Pileckiego w Nielepicach ( w razie pogody) lub w Szkole Podstawowej w Nielepicach, ul. Długa 44

Ostateczne miejsce podane zostanie 11 maja

 

 

UCZESTNICY:

Wszyscy miłośnicy Królewskiej Gry bez względu na wiek oraz posiadaną kategorię szachową odpowiednio podzieleni na 4 grupy turniejowe.

 

DOJAZD:

 

Autobusy: 238,258,278 z Bronowic Małych

oraz busy z Krakowa  w stronę Krzeszowic – przystanek – Rudawa Młyn

           

 

ZGŁOSZENIA:

 

Marek Czepiec     kom.: 0692 072 322    e-mail: bogmar17@o2.pl

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię, nazwisko, kategorię szachową , miejscowość, nazwę przedszkola  lub szkoły – oraz datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok).

 

 

Ostateczny  termin zgłaszania zawodników upływa  10.05.2018 roku

 

 

Zawodnicy  zgłoszeni  po  tym  terminie  mogą  grać  w  turnieju

wyłącznie  od  rundy  2  (w miarę wolnych miejsc)  !!

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody z podziałem na chłopcy i dziewczęta w każdej z grup turniejowych

 

Oficjalne zakończenie zawodów  około 14.00

 

 
Prezes „PLUSIK” Św. Franciszek z Asyżu Zabierzów

 

 

    /-/ Marek Czepiec

TABELA GRUP TURNIEJOWYCH

 

Grupa Zawodnicy Ilość rund Tempo Wpisowe
A Kobiety  oraz mężczyźni  urodzeni w 2003 roku i starsi bez względu na kategorię szachową 7 P- 15 15  PLN  
B Dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach   2004  – 2007 bez względu na kategorię szachową 7 P- 15 10  PLN #
C Dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach   2008 – 2010 bez względu na  kategorię szachową lub bez kategorii. 7 P- 15 10  PLN #
D Dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2011 roku i młodsi bez względu na kategorię szachową 7 P- 15 10  PLN #

# – Dzieci uczęszczające do SP Nielepice  opłacają wpisowe do zawodów pomniejszone o 5 PLN

 

Terminarz rozgrywek:

 

12.05.2018 – sobota

09.20 – 09.40  potwierdzanie udziału w turnieju.

09.45otwarcie turnieju.

I runda –   godz.  10.00                                                                          

 

Każdą kolejną rundę będziemy rozgrywali    5 minut po zakończeniu ostatniej partii .

 

Oficjalne zakończenie zawodów  oraz rozdanie nagród            nastąpi około 14.00

 

 

 

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY  !!!!!!

117 rocznica urodzin ROTMISTRZA          WITOLDA PILECKIEGO NIELEPICE – 12 maj 2018 rok