Aktualności

Alicja Wójcik Przewodniczącą Rady Powiatu Krakowskiego!

Miło nam poinformować, że Alicja Wójcik mieszkanka Gminy Zabierzów do tej pory pełniąca funkcję członka Zarządu Powiatu Krakowskiego została wybrana na Przewodniczącą Rady Powiatu Krakowskiego. W środę 18 października 2017 roku podczas  XXXV sesji Rady Powiatu w Krakowie w związku z rezygnacją starosty Józefa Krzyworzeki z zajmowanego stanowiska, radni dokonali wyboru nowych władz powiatu.

Starostą krakowskim został Wojciech Pałka, dotychczasowy wicestarosta. Na stanowisko wicestarosty wybrano Tadeusza Nabagło, dotychczasowego przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie. Członkami Zarządu zostali Janina Grela mieszkanka Zabierzowa, była dyrektor Gimnazjum w Mnikowie, Wanda Kułaj oraz Arkadiusz Wrzoszczyk.

Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan w imieniu własnym oraz społeczności Gminy Zabierzów składa Alicji Wójcik serdeczne gratulację i życzenia owocnej pracy  i wielu sukcesów w pełnieniu funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu Krakowskiego.