Aktualności

W dniu 5 marca 2018 roku Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów Anetta Kucharska oraz Lidia Kuć inspektor zajmująca się gospodarką odpadami w Gminie Zabierzów, wzięły udział w spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SYMBI „Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym”.Anetta Kucharska wygłosiła wykład na temat gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi na terenie Gminy Zabierzów. Warto podkreślić, że z województwa małopolskiego w grupieinteresariuszy oprócz Zabierzowa jest również Nowy Targ.

SYMBI to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu INTERREG Europa. Jego partnerami są organy administracyjne, organizacje naukowe i pozarządowe z siedmiu państw: Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Grecji, Węgier, Finlandii oraz Polski. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2021.

Projekt SYMBI przyczyni się do poprawy wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w zakresie promocji i rozpowszechniania symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt realizowany w siedmiu krajach  ma pomóc w dostosowaniu polityk publicznych do przyjętego przez Komisję Europejską pakietu „Circular Economy”. Efektem ma być zasobooszczędna gospodarka w Europie.

SYMBIOZA PRZEMYSŁOWA obejmuje powiązania między środowiskiem, gospodarką i przemysłem. Wspierane jest współdziałanie zasobów w celu zmniejszenia ilości odpadów na wzór naturalnych ekosystemów, w których wszystkie zasoby są ponownie wykorzystane.

Gmina Zabierzów poproszona została do grupy interesariuszy w celu przekazania swoich doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Spotkania i konsultacje organizowane przez partnerów zakończą wnioski dotyczące polityk regionalnych, które będą rozpowszechniane na poziomie Unii Europejskiej.

Tekst i zdjęcia:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
UG Zabierzów