Aktualności

W dniach 9-10. kwietnia 2018 r.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rząsce – Monika Musiał-Taźbirek czestniczyła razem z wicedyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie p. Beatą Jaronik w konferencji inaugurującej projekt Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konferencja odbywała się w siedzibie fundacji w Warszawie.

Reprezentowły szkóły z naszej gminy, które były kilkukrotnymi beneficjentami projektów „Teaching English” – jednego z sztandarowych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 Zaproszenie wystosowane do naszych szkół (ponadto do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie i Fundacji “Tęcza”) było dużym wyróżnieniem za aktywność w realizacji projektów. Takiego zaszczytu dostąpiło jedynie 20 gmin z całej Polski – m.in. Gmina Zabierzów.

 Zadaniem zaproszonych do programu instytucji jest zawiązanie tzw. grupy inicjatywnej, współpraca z przydzielonym tutorem i zdiagnozowanie potrzeb lokalnej społeczności.

 Kolejnym etapem naszych działań będzie zaproponowanie tematu, zaproszenie do współpracy innych podmiotów z terenu naszej gminy (np. samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych, innych szkół etc.) a następnie opracowanie projektu, który weźmie udział w konkursie Lokalne Partnerstwa PAFW.

 PAFW i Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (które jest realizatorem tego programu)  spośród zgłoszonych projektów wyłonią 7 najlepszych. Projekty te mogą liczyć na grant w wysokości do 75.000 zł na realizację zaproponowanych działań.