Aktualności

XVI Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Ostoja Karniowice” oraz Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach będą organizatorami obchodów XVI Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się 23 maja b.r. w Karniowicach. Obchody połączone zostaną z jubileuszem XXV-lecia powstania Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach. Uroczystość adresowana jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu krakowskiego – podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu krakowskiego.

W ramach jubileuszu DPS Karniowice przygotowano wystawy i prezentacje przypominające historię i mieszkańców Domu. Obchodom Powiatowego Dnia przyświecać będzie hasło: „Kierunek zdrowie” – dla uczestników przygotowano szereg atrakcji promujących zdrowy styl życia, m.in. warsztaty, konkursy, gry i zabawy, kiermasz. Działanie będzie służyło integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych oraz upowszechnieniu idei otwartości i tolerancji.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego i PFRON-PCPR.