Aktualności

Baltie 2018 – FINAŁ w Gminie Zabierzów

Gmina Zabierzów i Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6+” są organizatorami finału XVI Międzynarodowego Konkursu Programowania Baltie 2018. Konkurs odbędzie się w dniach 8 – 10 czerwca 2018 r. w budynku szkoły przy ul. Kolejowej w Zabierzowie. Będziemy gościć 110 uczniów z trzech państw Czech, Słowacji i Polski. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale i duże wyzwanie organizacyjne.Konkurs jest przeznaczony dla zakwalifikowanych do konkursu uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zdolności i umiejętności w programowaniu komputerowym. Umiejętność programowania staje się dziś jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku pracy. Jego nauczanie staje się jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wprowadziło nauczanie programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Czym jest Baltie?

Baltie to narzędzie do programowania i rysowania dla dzieci od czwartego roku życia stworzone w 1993 r. od podstaw przez Bohumíra Soukupa – czeskiego programistę. Początkowo program nazwany Baltazar działał pod system DOS, by później przekształcić się w Baltie, program, który pozwala tworzyć dowolne, nawet trójwymiarowe programy w MS Windows. W ten oto sposób dzieci i nauczyciele otrzymali w pełni graficzne i atrakcyjne narzędzie do programowania na poziomie Pascala, C i C#.

Charakterystyka konkursów Baltie.NET.

Na bazie programu Baltie od roku 2003 organizowane są konkursy dla uczniów i studentów. Zadaniem uczniów podczas konkursu jest rozwiązanie kliku problemów programistycznych.  Jednym z kryteriów oceny programu napisanego przez uczniów jest długość kodu programu i czas jego wykonania. Problematyka konkursu jest urozmaicona: uczniowie muszą wykazać się m.in. umiejętnością wyjścia z labiryntu, znalezienia w nim najkrótszej drogi, sortowania, znajomością stosowania instrukcji warunkowych, pętli for, while, nie obca im jest również rekurencja.

W ubiegłorocznej edycji konkursu udział wzięło 12 924 uczniów z Polski, Czech i Słowacji. Uczniowie podzieleni są na cztery kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-VI, VII+gimnazja i licea. Konkurs ten cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów naszego województwa, dość powiedzieć, że w ubiegłym roku na piętnastu laureatów w kategorii klas IV-VI ośmioro było uczniami szkół małopolskich, a w kategorii klas I-III, aż jedenastu. Warto w tym miejscu nadmienić, że ubiegłorocznym zwycięzcą tego konkursu w kategorii klas IV-VI został Michał Kurbiel, a w kategorii klas I-III Aleks Żurowski uzyskał tytuł laureata zajmując 6 miejsce, uczniowie Szkoły Podstawowej im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach.

W bieżącym roku konkurs jest pięcioetapowy: na etapie wstępnym uczniowie rozwiązywali zadania on-line w domu w zadanym czasie. Etap szkolny odbył się w marcu w macierzystych szkołach, natomiast etap powiatowy i wojewódzki w kwietniu 2018 r. w kilku placówkach na terenie Polski. Regulamin i szczegółowe informacje dotyczące konkursu są umieszczone na stronie internetowej www.baltie.net.