Aktualności

biegiem od małego

Popularyzacja lekkoatletyki wśród młodszych uczniów, promocja aktywności fizycznej, wyszukiwanie talentów sportowych to cele programu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki „Lekkoatletyka dla każdego” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie.

Program przeznaczony jest dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Treningi prowadzi Krzysztof Bodurka, wielokrotny Mistrz Polski w biegach górskich. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki, od 17 do 18) w obiektach sportowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie przy ul. Szkolnej 50. Terenem treningów jest także las zabierzowski. Uczniowie wyjeżdżają na zawody sportowe, między innymi na „czwartek lekkoatletyczny” na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i biorą udział w biegach przełajowych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Przyjdźcie i spróbujcie!

Realizacja Programu w Gminie Zabierzów odbywa się na podstawie porozumienia zawartego we wrześniu 2017 pomiędzy Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki reprezentowanym przez Małopolski Związek Lekkiej Atletyki a Gminą Zabierzów reprezentowaną przez Elżbietę Burtan, Wójta Gminy Zabierzów.

Zdjęcia: Krzysztof Bodurka