Aktualności

Dzień Seniora w Więckowicach 2018

W  niedzielę 25 listopada 2018 roku po raz czwarty z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej w Więckowicach odbył się Dzień Seniora połączony z zabawą. Jak na późną jesień dopisała pogoda,  oraz mieszkańcy Więckowic, szczególnie Seniorzy, którzy przybyli na uroczystość.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Sołtysa Więckowic Seniorów oraz gości przybyłych na tę uroczystość. Następnie życzenia złożyła Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan oraz Radna Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik i Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk. W uroczystości wzięła udział również Radna Gminnej Rady Seniorów reprezentująca Więckowice Jadwiga Czech oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej Więckowic.

Program artystyczny rozpoczął Zespół Teatralny Klubu Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa, który zaprezentował mini spektakl pt. „Wolność jest w nas” wg. scenariusza opracowanego przez Barbarę Golińską i Wiesława Olka. Sztuka bardzo dobrze wpisała się treścią w obchodzony w tym roku Jubileusz 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Potem w programie znalazły się pokazy tańca: żydowskie, serbskie, rumuńskie, rosyjskie i greckie w wykonaniu Zespołu Tanecznice z Zabierzowa pod kierunkiem Urszuli Lis – Molenda. Po wszystkich występach zaproszone zespoły otrzymały okolicznościowe podziękowania wraz z „Aniołami Dobroci”– miła pamiątka i wspomnienie pobytu w Więckowicach. Po poczęstunku rozpoczęła się zabawa taneczna prowadzona przez Zespół Muzyczny Secred Band, który dzięki znakomitej muzyce  bardzo dobrze wpisał się w przebieg kolejnego Dnia Seniora w Więckowicach, a tańcom, przy tak dobrej muzyce nie było końca.

 

Tekst i zdjęcia:

Adam Wierzbicki