Aktualności

Gmina Zabierzów w czołówce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

15 października 2018 roku, Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan Gmina odebrała w Sali Kolumnowej Sejmu RP dyplom za zajęcie przez gminę Zabierzów 5. miejsca w XVI edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
za najbardziej dynamiczne zwiększanie liczby osób pracujących na naszym terenie w latach 2003-2017.

Wręczenie dyplomów odbyło się podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Organizatorami konferencji byli: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Z tym większą radością odnotowujemy fakt, że nasz samorząd znalazł się w ścisłej czołówce, udowadniając, że należy do grona najszybciej rozwijających się w Polsce.

Tekst i zdjęcie W. Wojtaszek