Aktualności

GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Gminna inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbyła się w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rudawie. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Zabierzów p. Elżbieta Burtan, Proboszcz Parafii Rudawa ks. Andrzej Badura, Dyrektor GZEAS p. Janina Wilkosz, Radni Gminy Zabierzów, Sołtysi Rudawy, Brzezinki, Niegoszowic i Pisar, Dyrektorzy Szkół z Gminy Zabierzów, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie.

 

Zebranych na inauguracji powitała p. Jadwiga Kołodzińska dyrektor SP w Rudawie. Następnie głos zabrała Wójt p. Elżbieta Burtan wyrażając  nadzieję, że wszyscy odpoczęli w czasie wakacji, nabrali sił i zapału do pracy. Szczególnie serdecznie powitała dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I, którzy rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną. Pani Wójt powitała nowych uczniów, który przyszli do szkół gminnych z innych terenów Polski i z zagranicy życzyła im, aby poczuli się w szkole dobrze i bezpiecznie, a nowi koledzy otoczyli ich przyjaźnią i opieką.

Uczniom klas III gimnazjalnych i klas VIII szkoły podstawowej, Pani Wójt życzyła powodzenia w nauce i na egzaminach końcowych, które zadecydują o ich przyszłości i wyborze zawodu.

 

Następnie p. Elżbieta Burtan przedstawiła wykonane w czasie wakacji remonty, modernizacje i rozbudowy szkół na terenie Gminy. Szkoła w Rudawie zyskała nową, piękną salę przedszkolną. Mówiła też o zaangażowaniu władz Gminy, aby szkoła była dla uczniów przyjazna, bezpieczna, ładna i dobrze wyposażona.

 

Pani Wójt wskazała, że rok szkolny to dla uczniów okres realizacji wielu zadań i obowiązków, ale i możliwości odnoszenia sukcesów, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Zwróciła uwagę na to, że o tym jaki będzie ten rok, decydują uczniowie i ich postawy. Wyraziła życzenie, aby uczniowie godnie reprezentowali szkołę i Gminę Zabierzów w konkursach i egzaminach.

 

Wójt Gminy Zabierzów przypomniała, że rok 2018 jest dla nas szczególny ze względu na  rocznicę 100-lecia polskiej niepodległości. To wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowania tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

 

Pani Elżbieta Burtan zwróciła się do Dyrektorów szkół i Nauczycieli życząc im satysfakcji z pracy, zdrowia i wielu sukcesów uczniów. Pracownikom administracji i obsługi szkół życzyła spokojnej i efektywnej pracy. Uczniom zaś wspaniałych nauczycieli inspiratorów i przewodników, a Rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci i dobrej współpracy ze szkołą.

 

Gminna inauguracja roku szkolnego była okazją do wręczenia przez Wójta p. Elżbietę Burtan powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudawie p. Jadwidze Kołodzińskiej. Gratulacje Pani Dyrektor złożyli dyrektor GZEAS p. Janina Wilkosz w imieniu swoim i Dyrektorów szkół oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Następnie p. Elżbieta Burtan pogratulowała i wręczyła stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy znaleźli się w grupie uczniów Gminy o najwyższej średniej ocen za rok szkolny 2017/2018. Stypendystami ze szkoły w Rudawie są Martyna Cichecka i Michał Witkowicz.

 

Dziękujemy p. Dyrektor Jadwidze Kołodzińskiej, uczniom klas III i IV ze szkoły w Rudawie, samorządowi uczniowskiemu oraz nauczycielom p. Beacie Adamskiej, Marzenie Czepiec i Dorocie Pękali, za organizację inauguracji i ciekawy program artystyczny, w którym nie zabrakło wspomnienia smutnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, tęsknoty za okresem minionych wakacji i nadziei na pomyślny rok szkolny.

Tekst: Jadwiga Kołodzińska i Janina Wilkosz

Zdjęcia: Sylwia Mucha