Aktualności

Gminne Otwarte Świąteczne Zawody Pływackie o Worek Św. Mikołaja

1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia OSR Zabierzów, Zabierzów, ul. Kolejowa 15a
• pływalnia: 25m
• ilość torów 6
• temp. wody: 27oC
• Biuro zawodów czynne od godziny 14.00
• Rozgrzewka godzina 15.30
• Początek zawodów godzina 16.00
2. Termin zawodów: 15 grudzień 2017r (piątek )
3. Organizator zawodów i wsparcie:
• UKP Kmita Zabierzów
• Gmina Zabierzów – Wójt Elżbieta Burtan
• Patronat hon. Marszałka Woj. Małop. Jacka Krupy
• RAK- Swimsport
• Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Zabierzowie
4. Naczelnik zawodów: Artur Czerwiec
5. Zasady uczestnictwa:
• Każdy zawodnik ma prawo do 2 startów indywidualnych (kat. 2010 i młodsi tylko raz) oraz
jednego startu w sztafecie rodzinnej 2x 50m stylem dowolnym
• Do zawodów nie będą dopuszczeni zawodnicy z licencjami MOZP
• Uczestnikiem zawodów musi być osoba umiejąca pływać