Aktualności

Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Rząsce

15 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rząsce odbył się gminny Dzień Edukacji Narodowej. Była to okazja do uroczystego spotkania dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty z gminy Zabierzów.W obchodach wziął udział zastępca wójta Bartłomiej Stawarz, radni gminy Zabierzów Tadeusz Brzuchacz i Wojciech Stępień, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie Janina Wilkosz, przedstawiciele GZEAS, sołtys Rząski Paweł Kołodziejczyk oraz zaproszeni goście.

Gości powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Rząsce Monika Musiał-Taźbirek. Zaprosiła zebranych na koncert wokalno-muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli.

W dalszej części spotkania zastępca wójta Bartłomiej Stawarz przeczytał adres okolicznościowy od wójt Elżbiety Burtan z podziękowaniami i życzeniami dla wszystkich pracowników oświaty w gminie Zabierzów.

Następnie zostały wręczone podziękowania i nagrody dla najlepszych dyrektorów szkół, nauczycieli oraz współpracujących z gminą przedstawicieli żłobków, przedszkoli i szkół niepublicznych. Jest to dowód uznania za osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie w wykonywaną misję nauczyciela i pedagoga.

Tekst i zdjęcia: W.Wojtaszek