Aktualności

Gminny Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Rudawie

13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rudawie, odbył się gminny Dzień Edukacji Narodowej. Była to okazja do uroczystego spotkania dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty z gminy Zabierzów. W obchodach udział wzięła Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, radni gminy Zabierzów, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Janina Wilkosz oraz zaproszeni goście.

Gości powitała dyrektor SP w Rudawie Jadwiga Kołodzińska. Zaprosiła zebranych na program artystyczny, który przygotowali uczniowie z klasy III i VII pod opieką nauczycieli. Uczniowie w zabawny sposób przedstawili życie codzienne w szkole, zarówno to znane z sal lekcyjnych jak również z pokoju nauczycielskiego. Młodsi artyści przygotowali układy taneczne do tradycyjnej i nowoczesnej muzyki.

W dalszej część wójt Elżbieta Burtan, radni Tomasz Kasprzyk i Jan Surówka wraz z dyrektor Janiną Wilkosz wręczyli nagrody wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół samorządowych, oraz podziękowania dla przedstawicieli żłobków, przedszkoli i szkół niepublicznych. Jest to dowód uznania za osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie w wykonywaną misję nauczyciela i pedagoga.

Wójt Elżbieta Burtan wręczyła podziękowania również Janinie Wilkosz dyrektor GZEAS, za dotychczasową pracę oraz wkład w proces wychowawczy i edukacyjny dzieci i młodzieży z gminy Zabierzów oraz za ogromny trud i wysiłek związany z wdrożenie nowej reformy szkolnictwa. Podziękowania od Dyrektorów szkół za dotychczasową współpracę, otrzymała Maryla Michałowska zastępca dyrektora i Teresa Gajewska główny księgowy GZEAS.

Grupa nauczycieli z dyrektor Janiną Wilkosz przekazali wójt Elżbiecie Burtan swoje podziękowania za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju oświaty w gminie Zabierzów.

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 r.