Aktualności

Informacje dla uczniów i rodziców na rok szkolny 2018/2019

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)
oraz  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) informuję:

  • rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018 r.
  • zimowa przerwa świąteczna w szkołach 23 do 31 grudnia 2018 r.
  • ferie zimowe dla województwa małopolskiego 14 do 27 stycznia 2019 r.
  • wiosenna przerwa świąteczna w szkołach 18 do 23 kwietnia 2018 r.
  • zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2018 r.

W Gminie Zabierzów funkcjonują 3 żłobki niepubliczne dotowane przez Gminę
w Bolechowicach, Rząsce i Zabierzowie.

 Przedszkola są placówkami nieferyjnymi i w/w terminy nie dotyczą organizacji pracy przedszkoli. W okresie ferii letnich przedszkola w Gminie Zabierzów będą pełniły jak w każdym roku dyżury. Szczegółowy harmonogram dyżurów będzie opublikowany
w terminie późniejszym.

Ostatni rok szkolny funkcjonują w szkołach klasy gimnazjalne. Są one w Szkole Podstawowej w Rudawie, Szkole Podstawowej w Rząsce i Szkole Podstawowej w Zabierzowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Od września 2018 r. wszystkie szkoły podstawowe prowadzą klasy I do VIII.

W 2019 r. będzie po raz pierwszy przeprowadzony egzamin ósmoklasisty i po raz ostatni egzamin gimnazjalny. Jest to następstwo wprowadzonej reformy oświaty z 2017 r.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów są w szkołach i uczniowie wypożyczają je z biblioteki szkolnej na bieżący rok szkolny.

We wszystkich szkołach można wykupić obiady dla uczniów. Uczniowie objęci pomocą socjalną otrzymują obiady bezpłatnie.

 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zabierzów i zakup biletów miesięcznych realizowany będzie na dotychczasowych zasadach. Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje GZEAS na wniosek rodziców.

 Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów realizowane są w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie.

Wnioski należy złożyć do 15.09.2018 r.

Wnioski o stypendium motywacyjne dla uczniów należy złożyć do 31 lipca, dla studentów do 31.10.2018 r. do GZEAS.

 Informacje dodatkowe i wzory dokumentów są na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl