Aktualności

Jubileusz OSP Radwanowice i poświęcenie nowego sztandaru

9 czerwca 2018 roku odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanowicach oraz poświęcenie nowego sztandaru. Uroczystości pod honorowym patronatem Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan rozpoczęła msza święta w koście pw. Świętego Brata Alberta w Radwanowicach.

Po zakończeniu mszy świętej, wszystkie pododdziały, poczty sztandarowe i przybyli goście przemaszerowali na plac przy remizie w Radwanowicach, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Po powitaniu przez prezesa OSP Stanisława Baranowskiego nastąpił uroczysty moment podniesienia flagi państwowej. Następnie odczytano rys historyczny Jednostki, który znajdą Państwo pod artykułem.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było poświęcenie nowego sztandaru, który ufundowali mieszkańcy Radwanowic jako dowód wdzięczności za dotychczasową działalność i poświęcenie Strażaków. Następnie nadano odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa, nadane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Złoty medal wręczono Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanowicach, srebrny medal otrzymał druh Piotr Walczowski, a brązowe medale druhowie: Łukasz Ziarkowski, Marek Kulka, Konrad Krawczyk i Mariusz Walczowski. Dodatkowo Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP nadało Odznakę Strażak Wzorowy, którą otrzymali druhowie: Łukasz Ziarkowski, Dominik Łazowy, Maciej Matysik, Janusz Walczowski, Dominik Nowak, Michał Tarnowski i Marcin Kardas.

W swoim przemówieniu wójt Elżbieta Burtan podziękowała Strażakom za ich wzorową i pełną poświęceń służbę oraz złożyła życzenia wszelkiej pomyślności i opieki patrona św. Floriana.

Dziękując za współpracę i aktywną pomoc dla OSP Radwanowice, prezes Stanisław Baranowski i naczelnik Piotr Tarnowski wręczyli symboliczne statuetki, które otrzymali: wójt Elżbieta Burtan, przewodnicząca Maria Kwaśnik, dh  Leszek Zięba, dh  Stanisław Macałka, dh Marcin Cieślak, ks. Andrzej Sasuła, ks. Tadeusz Issakowicz-Zaleski oraz sołtys Włodzimierz Francuz wraz z Radą Sołecką.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do wpisywania się do księgi pamiątkowej. Uroczystości uświetniła orkiestra strażacka przy OSP Narama pod batutą kapelmistrza Jerzego Piekary.

Historia OSP Radwanowice

Na początku istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Radwanowicach liczyła 27 druhów.

Pierwsze informacje o Radwanowicach ( miejscowości położona około 10 km na północny zachód od siedziby gminy – Zabierzowa) sięgają XIV wieku. Mówią one o licznej szlachcie zagrodowej w tej wiosce. Pod koniec XIV w. Radwanowice posiadały  35 dziedziców i do końca XIX wieku nie mieszkał tutaj ani jeden chłop. W drugiej połowie XIX stulecia wybudowano tu strażnicę graniczną, określaną mianem „dworu”.

11 lat przed wybuchem II wojny światowej, w 1928 roku w Radwanowicach została założona Ochotnicza Straż Pożarna, zwana w tamtych czasach strażą ogniową. Z zachowanych dokumentów wynika, że pierwszymi strażakami, a równocześnie założycielami strażackiego zastępu byli: Jan Chmielowski, Stanisław Walczowski, Stefan Walczowski, Antoni Madeja, Jan Rojowski, Andrzej Zdziech, Teofil Chudzik. Z uwagi na brak remizy zebrania odbywały się w domu prywatnym u Jana Rojowskiego, który pełnił wówczas rolę hejnalisty alarmującego mieszkańców, jak i kolegów strażaków o zaistniałym, bądź zbliżającym się zagrożeniu. W 1931 roku tutejsi ochotnicy zostali wyposażeni w sikawkę ręczną posadowioną na konnym wozie. Pozyskany strażacki dobytek był przechowywany u Stanisława Walczowskiego mieszkającego pod numerem 124.

Z zachowanych dokumentów oraz przekazów ustnych wynika, że prezesami OSP w Radwanowicach w kolejności byli druhowie : Jan Chmielowski , Stanisław Walczowski /nr domu 124/, Stanisław Kowalski, Eugeniusz Zwoliński , Stanisław Mucha .Od 2001 roku tę zaszczytną funkcję pełni druh Stanisław Baranowski.

Podczas II wojny światowej mieszkańcy Radwanowic, byli wśród nich również członkowie straży, czynnie wspierali ruch oporu (Narodową Organizację Wojskową i Bataliony Chłopskie). W odezwie nocą z 20 na 21 lipca 1943 roku niemieccy żołnierze przeprowadzili pacyfikację wsi. Zginęło wówczas 30 osób. Dla tak małej miejscowości była to wielka strata. Na pamiątkę tej tragedii, co roku  począwszy od 1945 roku, na miejscu egzekucji oraz w kościele parafialnym w Rudawie odbywają się uroczystości, w których druhowie biorą udział wystawiając m.in. wartę honorową.

Po wyzwoleniu , w centrum wsi przystąpiono do budowy Domu Ludowego. Po jego ukończeniu, około 1950 roku, niewielkie pomieszczenia w przyziemiu ( z trudem mieszczące strażacki wóz i sikawkę) zostały przekazane OSP. Z zachowanych dokumentów wynika, że w latach 50. ochotnicy z Radwanowic brali udział w około 20 akcjach gaśniczych rocznie.

Wyjazdy do pożarów to zdecydowana większość akcji ratowniczych, w jakich biorą udział tutejsi strażacy. Starsi wiekiem ochotnicy przywołują wspomnienia z lat 60. kiedy to „czerwony kur” dokonywał szczególnego spustoszenia wśród domostw, z których spora część w tych latach kryta była jeszcze strzechą. Najgroźniejsze pożary miały miejsce w latach 1963, 1964, 1966, kiedy spaleniu uległy trzy budynki i jedna stodoła. Najdotkliwsze straty poniosła wówczas rodzina Edwarda Orowskiego, która w wyniku przeniesienia ognia przez wiatr z sąsiedniej zagrody straciła dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

Ostatni groźny pożar w Radwanowicach wybuchł w 1996 roku. Zniszczeniu uległa  część budynku mieszkalnego należącego do Kazimierza Korzyckiego. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji gaśniczej, którą dowodził Stefan Kubarek, tutejsi strażacy samodzielnie opanowali ogień, zanim z pomocą przybyły sąsiednie jednostki. Ponieważ straty nie były zbyt duże, obiekt udało się wyremontować w kilka miesięcy. W przeciągu ostatnich lat ochotnicy odnotowali także kilka akcji przeciwpowodziowych przeprowadzonych na terenie Rudawy i Zabierzowa, a w 2007 roku brali udział w zabezpieczaniu dwóch budynków mieszkalnych po całkowitym zniszczeniu dachów przez grad.

Najważniejsze akcje ostatnich lat to:

2013 rok – gaszenie pożaru samochodu na drodze powiatowej w Dubiu

2015 rok – usuwanie skutków wichury w Radwanowicach, strażacy usunęli ok.14 m.3 wiatrołomów

2016 rok – gaszenie pożaru domu mieszkalnego w Łączkach – Kobylanach

                  Gaszenie pożaru stodoły Instytutu Zootechniki w Kobylanach

2017 rok –  gaszenie pożaru domu mieszkalnego w Siedlcu Gm.Krzeszowice

2018 rok – gaszenie pożaru budynku mieszkalnego w Szklarach Gm.Jerzmanowice

Do akcji Druhowie wyjeżdżają w ciągu roku średnio od 25 do 30 razy.   

W 1957 roku jednostka otrzymała pierwszą motopompę PO-3, która w praktyce miała zastąpić pompę ręczną. Jednak druhowie bardzo przyzwyczajeni do „kiwajki” korzystali z obu pomp jednocześnie przez kilka kolejnych lat. Następną wydajniejszą motopompę PO-5 miejscowi ochotnicy pozyskali dopiero w 1980 roku. 13 listopada 1960 roku odbyła się uroczystość związana z przekazaniem do użytku zbiornika przeciwpożarowego, natomiast 13 października 1963 roku strażacy byli współorganizatorami ceremonii odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary pacyfikacji dokonanej przez hitlerowców dwadzieścia lat wcześniej. W tym samym roku, na Domu Ludowym została zamontowana syrena alarmowa. Od roku 2015 OSP dysponuje syreną elektroniczną , część funduszy pokrytych została z nagród uzyskanych na zawodach sportowo-pożarniczych.

20 sierpnia 1972 roku to jedna z najważniejszych dat w historii tutejszej OSP. W tym bowiem dniu, jednostka przeprowadziła się do remizy urządzonej w nowo dobudowanej części Domu Ludowego. Nowa strażnica składała się z boksu garażowego i znajdującego się nad nim poddasza oraz wieży obserwacyjnej, na którą  w tym czasie  druhowie przenieśli starą syrenę alarmową, aby było lepiej słychać alarm..

Sześć  lat później – 16 lipca 1978 roku – OSP uroczyście świętowała 50-lecie swojej działalności. Z tej okazji jednostce został nadany sztandar – symbol wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz lokalnej społeczności.   6 października 1983 roku Rada Państwa odznaczyła wieś Radwanowice Krzyżem Walecznych ,a odznaczeniem udekorowano sztandar OSP. Podobnie było cztery miesiące wcześniej, kiedy to Prezydium Rady Miasta Krakowa 12 lipca 1983 roku, nadało wsi Radwanowice Złotą Odznakę Za Zasługi Dla Ziemi Krakowskiej

Do czasu otrzymania pierwszego samochodu marki Nysa, pozyskanego w grudniu 1989 roku dzięki współpracy z Fundacją św. Brata Alberta i przychylności jej prezesa ks. Tadeusza Isakowicza – Zalewskiego, do transportu sprzętu używano zazwyczaj ciągnika rolniczego z przyczepą. Po przeprowadzeniu karosażu , pojazd poświęcono i przekazano do użytku 13 maja 1990 roku.

W 1997 roku ochotnicy uczestniczyli w spotkaniu z byłym prezydentem i przywódcą „Solidarności” – Lechem Wałęsą, który odwiedził Radwanowice. Z tego spotkania w księdze pamiątkowej pod datą 16 września 1997 roku pozostał krótki wpis: „Odpocząłem  w Radwanowicach. To urokliwe miejsce i zacni ludzie”.

Ważnym wydarzeniem w historii OSP była rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2003 roku. W skład zarządu i komisji rewizyjnej weszli: Stanisław Baranowski, Bogusław Kołacz, Krzysztof Dzięgiel, Stanisław Chmielowski, Andrzej Kulka , Eugeniusz Bartosiewicz, Marek Mucha, Grzegorz Filipowski, Stanisław Rojowski, Stanisław Chodacki, Rafał Tarnawski, Marcin Mucha.

W 2005 roku wyeksploatowaną Nysę zastąpił ratowniczo-gaśniczy Mercedes GBA przekazany przez OSP Zabierzów. Jego uroczyste poświęcenie odbyło się w strugach ulewnego deszczu 8 maja tegoż roku, podczas zorganizowanego w Radwanowicach Gminnego Dnia Strażaka, w którym uczestniczyło 14 jednostek OSP. Deszcz towarzyszył również wielu przygotowywanym z tej okazji okolicznościowym imprezom, m.in. pokazom ratowniczym, czy też strażackiemu festynowi.

W latach 2007 – 2008 przeprowadzono modernizację remizy. Podczas finansowanych ze środków budżetowych Urzędu Gminy w Zabierzowie prac remontowych zmodernizowano wjazd do garażu – tak aby mógł się w niej pomieścić nowy samochód , zamontowano nową bramę garażową, wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano adaptację poddasza, gdzie urządzono małą strażacką świetlicę. Zamontowano również centralne ogrzewanie,  nową instalację elektryczną i pomalowano wszystkie pomieszczenia. Straż co roku otrzymuje środki finansowe      z Urzędu Gminy w Zabierzowie oraz funduszu sołeckiego Radwanowic, za które kupuje sprzęt strażacki i umundurowanie. Wsparcie finansowe Jednostka otrzymuje również od wielu darczyńców, a otrzymane środki są przechowywane na koncie bankowym.

Oprócz udziału w akcjach ratowniczych tutejsi ochotnicy zawsze chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju pracach społecznych na rzecz rozwoju swojej miejscowości i gminy. Druhowie włączają się przez cały rok do organizacji i zabezpieczania imprez kulturalnych , patriotycznych oraz uroczystości kościelnych .Do tradycji należy coroczny udział w pielgrzymkach do Czernej oraz Łagiewnik.

Przy OSP działa drużyna młodzieżowa chłopców, która została założona w 2005 roku.

Sprawność i szybkość działania wciąż doskonalona jest podczas ćwiczeń i systematycznych startów w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zabierzowie. Reprezentacja ma na swym koncie także wielokrotny udział w zawodach powiatowych. Dobre wyszkolenie taktyczne i przygotowanie fizyczne potwierdzają licznie zgromadzone w strażackiej siedzibie puchary i dyplomy za zajęcie czołowych lokat. Do najważniejszych sukcesów sportowych ostatnich lat zaliczyć należy: czterokrotne pod rząd, wywalczanie przez seniorów I miejsca na szczeblu gminnym w latach 2008, 2009, 2010, 2011.

Od swych starszych kolegów nie chcą być gorsi także członkowie MDP, którzy w 2009, 2010 oraz 2011 roku również stanęli na najwyższym stopniu podium.

W 2011 roku w gminnych zawodach wzięła także udział powstała  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Żeńska, która powtarzając sukces seniorów zajęła I miejsce.    W 2010 i 2014 OSP Radwanowice reprezentowała gminę Zabierzów w zaprzyjaźnionej gminie słowackiej Hrustin uczestnicząc w zawodach sportowo- pożarniczych.

Obecny zarząd OSP wciąż zabiega o poszerzenie bazy sprzętowej, dzięki czemu zakupiono nowy wóz bojowy marki Steyr.

Obecnie strażacy z Radwanowic dysponują m.in. motopompą PO-5, pompą szlamową Gangfa DP-50, agregatem prądotwórczym, piłą łańcuchową do drewna,   8-metrową drabiną oraz aparatami powietrznymi.

Zaszczytną służbę w OSP Radwanowice pełnią dziś: Stanisław Baranowski, Stanisław Chmielowski, Stanisław Chodacki, Piotr Tarnowski, Jacek Kołacz, Marek Kulka ,Krzysztof Matuła, Justyna Matuła,  Bolesław Baranowski, Kamil Francuz, Kamil Bator, Tomasz Kołacz, Marek Kulka,Maciej Matysik,  Marcin Mucha, Konrad Krawczyk ,Kamil Wiśniewski, Szymon Podolski, Mateusz Chachlowski, Łukasz Ziarkowski, Piotr Walczowski, Mariusz Walczowski, Janusz Walczowski, Dominik Łazowy, Dominik Nowak, Paweł Walczowski, Marcin Walczowski, Bartłomiej Pawlikowski, Michał Tarnowski, Marcin Kardas ,Hubert Baranowski,  Marcin Majewski.

Młodszym kolegom dobrą radą służą zasłużeni , honorowi członkowie OSP:  Władysław Mitoński, Władysław Sowa, Andrzej Kulka, Stanisław Walczowski.

Tekst W. Wojaszek

Zdjęcia Marek Mitoński