Aktualności

Kamieniołom w Zabierzowie dostanie 500 000 zł dofinansowania

W dniu 18 października 2018 roku Gmina Zabierzów odebrała promesę w wysokości 500 tysięcy złotych na zagospodarowanie terenu „Kamieniołomu” w Zabierzowie w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa na współfinansowanie tej inwestycji.

Przekazana promesa to efekt rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego odnowy obszarów wiejskich. Dzięki dofinansowaniu gmina Zabierzów zagospodaruje teren „Kamieniołomu” w Zabierzowie. Zostanie wybudowana ogólnodostępna infrastruktura umożliwiająca rekreację i spędzanie wolnego czasu w sąsiedztwie istniejącego zbiornika wodnego. To nowe miejsce integracji społecznej i wypoczynku zostanie wyposażone w ciągi spacerowe, podesty drewniane i miejsca odpoczynku. Teren zostanie wyposażony w oświetlenie parkowe. Istniejąca zieleń zostanie uporządkowana oraz zostanie zaprojektowana też nowa, co podkreśli piękno i specyfikę tego szczególnego dla Zabierzowa miejsca.

Więcej informacji na stronie UM:

www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/malopolskie-miejscowosci-pieknieja-dzieki-srodkom-z-ue