Aktualności

Międzynarodowy sukces gimnazjalistów z Zabierzowa

W dniach od 25 do 30 marca 2015r. uczniowie Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie i VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie reprezentowali Polskę na Europejskiej Konferencji Matematycznej dla uczniów w wieku od 9 do 18 lat, która odbyła się w tym roku szkolnym w stolicy Grecji – Atenach. Uczniowie z siedemnastu krajów przedstawiali swoje projekty matematyczne przygotowane w formie prezentacji słownej, sztuki teatralnej, plakatu lub filmu. Praca „Colourful planes” połączonej grupy gimnazjalistów (P. Sikorski, T. Szemberg) i licealistów (W. Niewiara, M. Stach) zajęła 3 miejsce w Europie w kategorii plakat matematyczny. Sukces jest tym większy, że reprezentujący Polskę uczniowie z Zabierzowa i Krakowa po raz pierwszy zajęli miejsce na podium w konkursie EuroMath. Dotychczas nie udało się to żadnej innej polskiej szkole.

Uczestnictwo w konferencji  było możliwe dzięki realizowanemu przez Gimnazjum w Zabierzowie projektowi ,,Konfiguracje prostych i stożkowych” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  „Uniwersytet Młodych Wynalazców”. Dyrektor Gimnazjum w Zabierzowie pani Beata Kęder  oraz Dyrektor VII LO w Krakowie pan Wojciech Zagórny podjęli w tym roku szkolnym współpracę z liderem projektu prof. dr hab. Tomaszem Szembergiem, pracownikiem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Gimnazjaliści z klasy z Innowacją matematyczną „Matematyka interaktywnie” oraz licealiści z Klasy Patronackiej Politechniki Krakowskiej spotykają się na zajęciach warsztatowych, podczas których rozwijają swoje zdolności matematyczne, rozwiązując problemy wykraczające poza podstawy programowe. Spotkania te są okazją do wspólnego i twórczego rozwiązywania problemów matematyki wyższej. Uczestnicy warsztatów mają możliwość porównać się z innymi zdolnymi uczniami, zaprezentować swoje pomysły, bronić lub obalać postawione hipotezy, a także pisać profesjonalne referaty matematyczne.

Niekwestionowany sukces zabierzowskich gimnazjalistów napawa dumą i radością. Złożyła się na niego praca wielu osób –  uczniów, rodziców oraz nauczycieli na każdym etapie kształcenia.

Uczestniczący gimnazjaliści: Mateusz Janus, Jakub Mazur, Jakub Niewiarowski, Radosław Peszkowski, Piotr Sikorski, Andrzej Szablewski, Tobiasz Szemberg.

Uczestniczący licealiści: Wojciech Niewiara, Michał Stach.

Anna Ochel (nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Zabierzowie)

Beata Strycharz-Szemberg (wykładowca w Instytucie Matematyki PK,  

opiekun Klas Patronackich PK z VII LO w Krakowie)