Aktualności

Nowa wizja Rudawy

Zebrania wiejskie w Rudawie od jakiegoś czasu mają dość burzliwy przebieg; nagromadziło się bowiem wiele spraw wymagających pilnego rozwiązania, a ponadto mieszkańcy domagają się nowoczesnego rozwiązania urbanistycznego centrum wioski, zgodnego z duchem czasu i potrzebami mieszkańców. Nie bez kozery jest również sprawa prestiżu sołectwa, które – i słusznie – aspiruje do ważnego ośrodka kultury gminnej. Pośród spraw poruszanych na zebraniu, najwięcej emocji budził projekt nowej uchwały w sprawie zawieszenia realizacji rozbudowy i remontu budynku komunalnego i zmiany przeznaczenia środków finansowych na tę inwestycję. Po dyskusji mieszkańcy przy przeważającej większości obecnych podjęli uchwałę i dodatkowo zaproponowali przeznaczenie środków, które miały być wykorzystane przy remoncie budynku dotychczasowej świetlicy wiejskiej na nowy projekt zagospodarowania rynku i nowego wielofunkcyjnego budynku wiejskiego .