Aktualności

Podpisanie Rocznego Planu Współpracy pomiędzy gminą Zabierzów i gminą Hruštin

5 marca 2018r. odbyło się uroczyste podpisanie Rocznego Programu Współpracy pomiędzy partnerskimi gminami Zabierzów i Hruštin, które w tym roku obchodzą jubileusz 20-lecia partnerstwa. Z tej okazji gościliśmy w gminie Zabierzów delegację ze Słowacji ze starostą Františkiem Škapcem, który wraz z wójt Elżbietą Burtan byli sygnatariuszami programu na 2018 rok.

W składzie delegacji z gminy Hruštin byli również Josef Šalata – dyrektor Domu Kultury oraz kierownik Urzędu Stela Kubicová. Podczas spotkania, gminę Zabierzów reprezentowali: wójt Elżbieta Burtan, Bartłomiej Stawarz – Zastępca Wójta, Maria Kwaśnik – Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów, Henryk Krawczyk – Wiceprzewodniczący Radny Gminy Zabierzów, Wojciech Stępień – Radny Gminy Zabierzów, Tadeusz Brzuchacz – Radny Gminy Zabierzów, Małgorzata Tomczyk – kierownik ds. Rozwoju i Promocji, Konrad Maniak – kierownik Infrastruktury Komunalnej, Jerzy Dąbrowski – społeczny koordynator współpracy, Paweł Kołodziejczyk – sołtys Rząski, Marcin Cieślak – prezes OSP Gminy Zabierzów, Paweł Miłobędzki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeziu i Joanna Woźniak – koordynator współpracy, podinspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji.     

Wizyta była okazją do zwiedzenia wybranych inwestycji w gminie Zabierzów, zrealizowanych w ostatnim czasie. Goście ze Słowacji odwiedzili zmodernizowany budynek świetlicy w Rząsce, oddany do użytku w maju 2017 roku, którego koszt wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wyniósł ok. 1 mln 720 tys. zł.

Następnie delegacja wizytowała przebudowaną ulicę Akacjową w Balicach, która była jedną z największych inwestycji na drogach gminnych w ubiegłym roku.

Kolejnym punktem wizyty był „Park and Ride” w Zabierzowie, który powstał m.in. dzięki dofinansowaniu w kwocie ok. 1,11 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przy całkowitej wartości zadania na poziome ponad 1 mln 313 tys. zł. W ramach tej inwestycji wybudowany został parking na 55 samochodów oraz zadaszone stanowiska dla rowerów. Parking przeznaczony jest dla osób przesiadających się na komunikację zbiorową, czynny całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

Delegacja ze Słowacji wizytowała również budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gminnym Stadionie w Zabierzowie oraz inwestycje związane z modernizacją linii kolejowej E-30. 

Wizytę Gości z partnerskiej gminy Hruštin zakończył wspólny, uroczysty obiad.

Podpisane porozumienie określa ramy współpracy, które obejmują m.in. takie obszary funkcjonowania samorządów jak oświata, sport i  kultura. Dodatkowo współpraca będzie również okazją do wymiany doświadczeń między jednostkami straży pożarnej w ramach rozgrywanych zawodów pożarniczych. Współpraca na rok 2018, będzie służyć też dalszemu wzajemnemu poznaniu kultur oraz integracji społeczności naszych Gmin.

Tekst i zdjęcia

Wydział Rozwoju i Promocji

UG Zabierzów