Aktualności

3 maja – uroczyste wmurowanie kapsuły czasu pod krzyżem w Ujeździe

Podczas odnawiania krzyża we wsi Ujazd i rozbiórki fundamentów, natrafiono na tzw. kapsułę czasu. Z kamiennego kopca stanowiącego podstawę krzyża wydobyto zakorkowaną butelkę zawierającą zapisany arkusz papieru. Została ona przekazana do Archiwum Narodowego w Krakowie, gdzie  wydobyto arkusz i odczytano zapisany tekst. Pochodzi on z 1905 roku i mówi o Polsce podzielonej pomiędzy trzech zaborców. Kapsułę umieszczono pod krzyżem w dniu 3 maja 1905 roku. Dlatego sołtys Ujazdu Jan Baran postanowił, by w dniu 3 maja 2018 umieścić w podstawie krzyża nową kapsułę zawierającą historyczny arkusz z 1905 roku oraz nowy tekst, z którego po latach będzie można odczytać dalszy ciąg historii Polski i sołectwa Ujazd.

3- majowa uroczystość wmurowania kapsuły w podstawę krzyża rozpoczęła się mszą św. w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Brzeziu, którą celebrował ks. Grzegorz Kubik – proboszcz tamtejszej parafii. Przed ołtarzem ustawiona była nowa, metalowa kapsuła. Następnie mieszkańcy w pochodzie przeszli pod krzyż, który znajduje się u zbiegu ulic: Ogrodowej, Różanej i Jurajskiej w Ujeździe. Kapsułę nieśli mieszkańcy Ujazdu. Tu sołtys wsi Jan Baran odczytał tekst z 1905 roku oraz napisany obecnie mówiący o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, o I i II wojnie światowej, czasach PRL, „Solidarności”, Lechu Wałęsie, papieżu Polaku Janie Pawle II, wstąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej. Tekst kończy się zdaniem: „Niech Bóg Najwyższy ma w swej opiece Ojczyznę naszą i jej mieszkańców”. W kapsule – metalowej tubie o wymiarach 7 na 34 cm, zamkniętej hermetycznie znajduje się arkusz z 1905 roku, tekst nowy zapisany na papierze ale też w formie elektronicznej oraz będące obecnie w obiegu – monety: 1 zł 1 euro i banknot. Po poświęceniu krzyża przez ks. Kubika, włożono w jego podstawę nową kapsułę czasu.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan oraz radna Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, radny Gminy Zabierzów Wiesław Czajowski, druhowie z OSP ze sztandarem. Gminna Orkiestra Dęta uświetniła całość pieśniami religijnymi i patriotycznymi. Pod krzyżem złożono wiązanki kwiatów, a na zakończenie tej podniosłej uroczystości licznie zgromadzeni mieszkańcy odśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę…”

tekst: Lucyna Drelinkiewicz

zdjęcia: Beata Baran