Aktualności

Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolędy to czas”

Sołtys i Rada Sołecka Zabierzowa oraz Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zapraszają do udziału dzieci i młodzież w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Hej kolędy to czas”, który odbędzie się 28 stycznia 2018 r. w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2 w Zabierzowie.  Organizatorzy stawiają sobie za główny cel ożywianie tradycji rodzinnego kolędowania, śpiewu zespołowego, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek, a także prezentację efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci od 5 roku życia oraz młodzież z klas VII i gimnazjalnych z terenu gminy Zabierzów.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie ogólnopolski projekt edukacyjny „Aniołkowe Granie”, którego celem jest propagowanie i wspieranie rodzicielstwa zastępczego oraz integrację środowisk przedszkoli, szkół oraz placówek opiekuńczych. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz Eryka, mieszkańca naszej gminy, cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe.

Przegląd o charakterze konkursowym rozpocznie się o godz. 15:00, zasady określa Regulamin dostępny w SCKiPGZ, ul. Szkolna 2, http://sckipgz.zabierzow.org.pl

 

Zachęcamy do udziału i wspólnej zabawy.