Reklama

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH REKLAMĄ W NASZEJ GAZECIE

reklama w formacie A4 pełny kolor
jednorazowe zamieszczenie reklamy 600 zł (brutto),
przy zamówieniu na minimum 3 miesiące cena za 1 reklamę wynosi  500 zł (brutto)

reklama w formacie 1/2 A4 pełny kolor
jednorazowe zamieszczenie reklamy 300 zł (brutto),
przy zamówieniu na minimum 3 miesiące cena za 1 reklamę wynosi  250 zł (brutto)

reklama w formacie 1/4 A4 pełny kolor
jednorazowe zamówienie reklamy 150 zł (brutto),
przy zamówieniu na minimum 3 miesiące cena za 1 reklamę wynosi  130 zł (brutto)

reklama w formacie 1/8 A4 pełny kolor
jednorazowe zamówienie reklamy  100 zł (brutto),
przy zamówieniu na minimum 3 miesiące cena za 1 reklamę wynosi  80 zł (brutto)

Istnieje możliwość zamieszczania artykułów sponsorowanych. Ceny do negocjacji. Reklamy Państwa mogą się ukazywać także na stronie internetowej gazety.

k o n t a k t:

biuro@znadrudawy.com
+48 601 712 761
lub
sekretariat SCKiPGZ, 12/285-11-79

Zamówienia można składać osobiście w redakcji ZNAD RUDAWY (SCKiPGZ,  ul Szkolna 2,  Zabierzów)
lub
przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@znadrudawy.com z dopiskiem “reklama”