Aktualności

Rozwojowe gminy – Zabierzów najlepszy w Małopolsce

W rankingu przygotowanym przez Politechnikę Warszawską –  Jednostki Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju, gmina Zabierzów zajęła 11. miejsce w Polsce w kategorii: gminy wiejskie. To najwyższa pozycja spośród małopolskich gmin.Ranking opracowali eksperci z Politechniki Warszawskiej, którzy oceniali 2 478 polskich gmin, aby monitorować zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

W rankingu jednostki samorządu terytorialnego porównywane są wg 15 wskaźników, tworzonych w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, w tym m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców czy też odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Pełne wyniki rankingu można znaleźć na stronie: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/178688/

Wydział Rozwoju i Promocji

UG Zabierzów