Aktualności

Sukces akcji podatkowej w 2016 roku

Szanowni Państwo, chcemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w ostatniej deklaracji PIT wskazali miejsce zamieszkania w gminie Zabierzówi tym samym zmienili swoją właściwość miejscową organu podatkowego.

Sukces akcji, którą w skali Polski zainicjowała gmina Zabierzów: „Czy chcesz aby Twoje podatki wracały do Ciebie” jest bardzo duży. Dzięki tym akcjom informacyjnym setki tysięcy złotych trafiło do budżetu Gminy, które mogą być przeznaczone na kolejne inwestycje służące mieszkańcom.

Wartość podatku dochodowego wynikająca z rozliczeń rocznych za 2016 r. dla mieszkańców, którzy zmienili adres w Urzędzie Skarbowym i wskazali miejsce zamieszkania Gminę Zabierzów, wyniosła:

  • z tytułu PIT-37 – 1 611 078,00 zł
  • z tytułu PIT-36 – 571 956,00 zł

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego dotyczyła aż 470 osób!

(dane przekazane przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Krakowie).

Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu kontynuujemy akcję „Czy chcesz aby Twoje podatki wracały do Ciebie”. Dlatego już dziś przypominamy, jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami Gminy Zabierzów tj. na dzień 31 grudnia roku podatkowego, jest ona Państwa miejscem zamieszkania – rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskażcie Gminę Zabierzów.

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych PIT, trafiają w około 40 proc. do budżetu gminy, w której mieszkamy. Jeśli więc płacimy 1000 zł podatku dochodowego, do budżetu gminy w której mieszkamy, trafi ok. 400 zł.  Te 400 zł można przeznaczyć na kształtowanie najbliższego otoczenia i finansowanie inwestycji, z których na co dzień korzystamy.