Aktualności

Święto Trzech Króli w Więckowicach

W  sobotę  tj. 6.01.2018 roku, już po raz drugi w Sołectwie Więckowice, z incjatywy Sołtysa i  Rady Sołeckiej, a także Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach zorganizowano wspólnie  II Orszak Trzech Króli. Incjatywa spotkała się ponownie z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Więckowic, a pogoda była wręcz wiosenna. Nie zabrakło w tym dniu rodziców z dziećmi,  małżeństw, młodzieży, osób starszych i samotnych. Trzej Królowie przyjechali  uroczyście samochodem strażackim pod miejscową świetlicę. Wspólny marsz odbył się  przy akompaniamencie akordeonu w wykonaniu Pana Krzysztofa Barana z Bębła i  wspaniałym śpiewie kolęd wszystkich Jego uczestników. Nie zabrakło też Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, którzy podczas warsztatów przygotowali dla wszystkich uczestników korony, a p. Dyrektora DPS Więckowice reprezentowała w tym dniu p. Maria Woszczyna Lipka, która w naszym Sołectwie jest też przewodniczącą Klubu Seniora. Po uroczystym Błogosławieństwie wszyscy zebrani wyruszyli do Betlejemskiej Stajenki. Przemarszowi towarzyszyła piękna Gwiazda Betlejemska wraz z specjalnymi Gośćmi tej Uroczystości którymi byli Zespół Folklorystyczny Giebułtowianie.   Asysta miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, której druhowie nieśli flagę  papieską wraz z pochodniami, przyozdabiała w ten sposób barwne czoło pochodu. Za druhami szli  Trzej Królowie, którymi byli Nasi wspaniali Księża Selezjanie z Krakowa – przebrani w piękne stroje  przywiezione z Opery Śląskiej w Bytomiu. Cała droga przemarszu zabezpieczona była przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Więckowic. Po przyjściu do Kaplicy Domu Pomocy Społecznej odprawiona została uroczysta Eucharystia, po której wszyscy uczestnicy zostali  zaproszeni ponownie do miejscowej Świetlicy Wiejskiej gdzie był wspaniale przygotowany – ciepły poczestunek (grochówka z kuchni polowej) oraz wykonane zostało przedstawienie Bożonarodzeniowe Jasełka – w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Giebułtowianie.

W tym miejscu Sołtys Więckowic pragnie złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby wspomniana incjatywa  wypadła tak okazale m.in.: Radzie Sołckiej Więckowic, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach, Panu  Henrykowi Sikorze  reprezentowanemu w tym dniu przez p. Marię Woszczyna – Lipka, wraz z pracownikami i Mieszkańcami, Ochotniczej Straży Pożarnej z Więckowic  na czele z prezesem p. Krzysztofem Poganem, p. Krzysztofowi Baran z Bębła – za wygrywanie kolęd na akordeonie podczas przemarszu, Zespołowi Folklorystycznemu Giebułtowianie za wspaniałe stroje  w pochodzie oraz przedstawienie tak bogatej w treść „sztuki“  Jasełek, klerykowi Patrykowi  – za uświetnienie naszej uroczystości poprzez grę na organach w czasie Mszy Św., a nade wszystko Księżom Selezjanom, którzy w przebraniach upiększyli Orszak Trzech Króli. Dzięujemy również za obecność  wszystkim gościom którzy rodzinnie spędzili ten czas w naszym Sołectwie oraz p. Beacie Baran – reprezentujacej Gazetę z Nad Rudawy. Wszystkim, którzy tak z potrzeby serca pomagali na różny sposób podczas tej uroczystości – wielkie – serdeczne podziękowanie. Na zakończenie spotkania podczas   składania życzeń przez  p. Marię Woszczyna – Lipka  i miejscowego Sołtysa, wszyscy uczestnicy zostali  zaproszeni na kolejny już III Orszak Trzech Króli w  2019 roku.

 

Opr: Adam W.

 

 

Fotorelacja ze Święta Trzech Króli w Więckowicach: B. Baran