Aktualności

Uchwała Nr XLII/406/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabierzów na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr XLII/406/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie podziału Gminy Zabierzów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1424495,uchwala-nr-xlii40618-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-23-lutego-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-zabierzow.html