Aktualności

Uchwała Nr XLII/407/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr XLII/407/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie podziału gminy Zabierzów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1424497,uchwala-nr-xlii40718-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-23-lutego-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-zabierzow.html