Aktualności

Uroczyste wmurowanie kapsuły czasu pod krzyżem w Ujeździe

Uroczystość wmurowania kapsuły w podstawę krzyża w dniu 3 maja rozpocznie się o godz. 16-tej mszą św. w kościele w Brzeziu, następnie mieszkańcy w pochodzie przejdą pod krzyż, który znajduje się u zbiegu ulic: Ogrodowej, Różanej i Jurajskiej w Ujeździe.  Tu nastąpi wmurowanie kapsuły i poświęcenie krzyża.

Podczas odnawiania krzyża we wsi Ujazd w gminie Zabierzów i rozbiórki fundamentów, natrafiono na tzw. kapsułę czasu. Z kamiennego kopca stanowiącego podstawę krzyża wydobyto zakorkowaną butelkę zawierającą zapisany arkusz papieru. Została ona przekazana do Archiwum Narodowego w Krakowie, gdzie  wydobyto arkusz i odczytano zapisany tekst. Pochodzi on z 1905 roku i mówi o Polsce podzielonej pomiędzy trzech zaborców. Kapsułę umieszczono pod krzyżem w dniu 3 maja 1905 roku. Dlatego sołtys Ujazdu Jan Baran postanowił, by w dniu 3 maja 2018 umieścić w podstawie krzyża nową kapsułę zawierającą historyczny arkusz z 1905 roku oraz nowy tekst, z którego po latach będzie można odczytać dalszy ciąg historii Polski i sołectwa Ujazd. Jan Baran opracował tekst mówiący o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, o I i II wojnie światowej, czasach PRL, „Solidarności”, Lechu Wałęsie, papieżu Polaku Janie Pawle II, wstąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej. Tekst kończy się zdaniem: „Niech Bóg Najwyższy ma w swej opiece Ojczyznę naszą i jej mieszkańców”. W kapsule – metalowej tubie o wymiarach 7 na 34 cm, zamkniętej hermetycznie znajdzie się tekst zapisany na papierze ale też w formie elektronicznej oraz będące obecnie w obiegu – moneta i banknot.