Aktualności

Uroczystość poświęcenia obrazu z odnowionej kapliczki w Burowie

W dniu 3 maja o godzinie 11.00  w Burowie na terenie domu sołeckiego odbyła sie Msza św, którą koncelebrował  Ks. Proboszcz Jerzy Zuber. Po niej  nastąpiło poświecenie odremontowanego obrazu z  Kapliczki i boiska wielofunkcyjnego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy – Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Radna Gminy Katarzyna Zielińska, Przewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik wraz z małżonkiem oraz sołtys Burowa Tomasz Kurelus. W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy Burowa i Balic.