Aktualności

XII Zabierzowski Dzień Seniora

Na zaproszenie Klubu Seniora „Złota Jesień”, Sołtysa i Rady Sołeckiej Zabierzowa a także Samorządowego Centrum Kultury i promocji Gminy Zabierzów w dniu 14.10.2017 r. już po raz dwunasty przybyli na swoje święto miejscowi seniorzy. Była też to 18 rocznica działalności Klubu Seniora „Złota Jesień”. Z tej okazji wójt Elżbieta Burtan złożyła Seniorom życzenia i wręczyła symboliczny „dowód osobisty”.

Uroczyste spotkanie otworzył sołtys Zabierzowa Wiesław Cader witając wszystkich  seniorów, jak również przybyłych gości- Wójta Gminy Zabierzów Elżbietę Burtan, Przewodniczącą Rady Gminy Zabierzów Marię Kwaśnik, radnych Jerzego Cywickiego, Edmunda Dąbrowę i Jerzego Kowalika, ks.prałata Stanisława Maślankę, radną powiatu krakowskiego Alicję Wójcik, dyrektora Jurajskiej Izby Gospodarczej Andrzeja Bukowczana, z-cę nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice Szczepana Rusińskiego, redaktora naczelnego „Znad Rudawy” Witolda Ślusarskiego, kierowniczkę Biblioteki „Pod Aniołem” Stanisławę Wolan, oraz 5-osobową delegację Klubu Seniora „Pod Złotym Dębem” z Witkowic k/Kęt.

W swoim wystąpieniu podkreślił, iż jest to podwójne święto, gdyż obchodzony jest XII Dzień Seniora oraz 18-lecie działalności Klubu Seniora „Złota Jesień”.

W tym szczególnym dniu z serdecznymi życzeniami zwróciła się do seniorów wójt Elżbieta Burtan, życząc im jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu, wszelkiej pomyślności, pogody ducha, szacunku i życzliwości od bliskich. Wspomniała przy tej okazji pierwsze tego rodzaju spotkanie w Zabierzowie sprzed 12-tu lat, którego była inicjatorką. Nawiązała również do uzyskania w bieżącym roku „pełnoletności” przez Klub Seniora „Złota Jesień”, podkreślając jego prężną działalność. Z tej też okazji wręczyła przewodniczącej Klubu pamiątkowy „dowód osobisty” dla Klubu z ważnością na 100 lat.

Również ks. prałat Stanisław Maślanka skierował do seniorów serdeczne życzenia w imieniu własnym i ks. proboszcza Krzysztofa Burdaka, przekazując dla Klubu przepięknie wydany album p.t. „Tajemnica Fatimy Największy sekret XX wieku”.

Do życzeń dołączyła się też radna Alicja Wójcik i przewodnicząca Maria Kwaśnik.

Na zakończenie wystąpień głos zabrała przewodnicząca Klubu Barbara Golińska, zachęcając zgromadzonych seniorów do uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Klub a skierowanych do szerokiej społeczności Zabierzowa. Zachęcała również do wstąpienia w szeregi Klubu, którego progi są szeroko otwarte dla wszystkich seniorów i gdzie z pewnością znajdą zajęcia, które ich zainteresują. Przy okazji tego święta podziękowała wszystkim tym, którzy w różnych formach wspierają działalność Klubu i niejednokrotnie okazują Klubowi wsparcie finansowe, jak też pomoc w innym zakresie.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w ramach której Zespół Teatralno – Satyryczny i Wokalny Klubu Seniora zaprezentował piosenki tematycznie związane z charakterem tego święta (teksty zostały napisane przez klubowego kolegę Wiesława Olka) oraz scenkę humorystyczną p.t. „W tramwaju”.

W trzeciej części wieczoru były zabawa taneczna, podczas której trudno było uwierzyć, że tak żywiołowo mogą bawić się seniorzy, co było zupełnie zgodne z treścią fraszki Jana Sztaudyngera „Jedni są wiecznie młodzi, (to my!) inni wiecznie starzy, to kwestia charakteru, a nie kalendarzy”.

W następnym dniu t.j. w niedzielę 15.11.2017 r. została odprawiona Msza Św. w intencji seniorów, podczas której ks. proboszcz Krzysztof Burdak w pięknych słowach złożył życzenia seniorom, szczególnie zwracając się do członków Klubu Seniora „Złota Jesień” z podziękowaniem za jego wkład w uświetnianie uroczystości kościelnych oraz udział w życiu społecznym. Byliśmy tym wystąpieniem bardzo wzruszeni.

Tekst – Barbara Golińska

Zdjęcia – Wiesława Danielewska